Enestående mulighed for støtte: Langelandske idrætsforeninger kan få del i opløsning af kristensens mindelegat

Foto: Langeland Kommune.
dato

Langelandske idrætsforeninger får en enestående chance for økonomisk støtte, da Harald og Hedvig Kristensens mindelegat til almennyttigt formål planlægger at opløse fonden og uddeler dens grundkapital.

Harald og Hedvig Kristensens mindelegat til almennyttigt formål har gennem årene ydet støtte til lokale idrætsforeninger på Langeland med beskedne beløb. Men på grund af beløbenes størrelse, som nu ikke længere står i et rimeligt forhold til fondens formål og formue, har Civilstyrelsen godkendt opløsningen af fonden og uddelingen af dens grundkapital.

Langelandske idrætsforeninger har dermed en usædvanlig mulighed for at søge om ekstraordinære støttemidler til større aktiviteter og projekter. Særlige opfordringer er rettet til idrætsforeninger med aktiviteter inden for ridesport, roning og svømning. Ansøgningsfristen er fredag den 19. april og ansøgninger kan sendes til Direktionssekretariatet@langelandkommune.dk eller Langeland Kommune, Direktionssekretariatet, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Civilstyrelsen har godkendt at fonden opløses over en treårig periode med uddeling af midler fra grundkapitalen. Dette er en unik chance for lokale idrætsforeninger til at sikre økonomisk understøttelse til deres projekter og fremtidige arbejde.

Legatbestyrelsen vil, i overensstemmelse med Civilstyrelsens retningslinjer, sørge for en grundig håndtering af fondens midler og overholde alle juridiske forpligtelser under afviklingen af Fonden Harald og Hedvig Kristensens mindelegat til almennyttigt formål. Dette sikrer en ordentlig og fair uddeling af støttemidlerne i overensstemmelse med fondens formål.


https://langelandkommune.dk/kommunen/nyhedsarkiv/bestyrelse-oploeser-idraetslegat-med-en-opfordring-soeg-penge-til-stoerre-projekter
Kilde: Langeland Kommune