Nyheder fra Tranekær

14 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Tranekær og omegn

Job tilbydes:
Kirkemusiker/organist søges
Stillingen som organist ved Tullebølle, Tranekær og Bøstrup kirker på Nordlangeland er ledig og ønskes besat pr. 1. december 2021. Stillingen er normeret til 15 timer/uge.   Der samarbejdes med den anden organist i Nordlangeland Pastorat, som er ansat af Hou, Stoense og Snøde menighedsråd. Dette giver mulighed for lidt flere friweekends end overenskomsten giver, samt fordeling af rådighedstid i fællesskab. De to organister dækker således i fællesskab pastoratets seks kirker. I kirkemusikerteamet indgår desuden tre kirkesangere.   Der skal spilles til søndagsgudstjenester, kirkelige handlinger, plejehjemsgudstjenester, foredragsaftner og lejlighedsvist til konfirmandundervisningen.   Vi tilbyder et godt og fleksibelt samarbejdsklima og forventer en holdspiller, der med glæde vil understøtte vores menighedssang og give os gode musikalske oplevelser.   Vi er også interesseret i din ansøgning, selv om du ikke har den store erfaring med at spille på orgel, men spiller klaver.   To af vores orgler har hhv. 10 og 9 stemmer samt pedal, mens de andre fire er små orgler med 4 og 5 stemmer.   Yderligere oplysninger om os kan ses på hjemmesiden www.pastoratet.dk eller indhentes hos kontaktperson, sognepræst Hans Henrik Merrild på tlf. 62 55 12 64, mail  hhm@km.dk   Ansøgning med bilag sendes til 7745fortrolig@sogn.dk senest den 14. oktober 2021.   Prøvespil og ansættelsessamtale forventes i uge 42 eller 43.   Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 Og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 Centralorganisation af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke-kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af overenskomst mellem kirkeministeriet, CO10 og Dansk organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.   Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk    Årslønnen for en kirkemusker aftales inden intervallet 293.956,00 kr_415.012,00 kr.(nutidskroner) Fixpunktet er 291.236,00 kr.(nutidskroner) Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner) Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.   Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.910,00 kr. og 386.161,76 kr.(nutidskroner) Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 40.774,76 kr. og 63.328,65 kr.(nutidskroner) Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.   Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel og korledelse (Tidligere PO-organist) aftales i henhold til det basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 305.910 kr. (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.291,00 årligt (nutidskroner) Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør 36.886,16 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.   OK tillæg på 945,25 kr.(nutidskroner) Ok tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.   Løntillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.   Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, samt at der indhentes børneattest.
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Kirke- kasse
Indrykket 16. september på JobNet
Job tilbydes:
Tullebølle Plejecenter søger social- og sundhedsassistent til fast dagvagt
Er du vores nye kollega? Vi søger en social- og sundhedsassistent, der har lyst til at indgå i et team af engagerede kollegaer og et hus fuld af glade beboer.Vi har brug for dig fra den 1. november 2021, eller efter aftale. Stillingen er på 30-37 timer pr. uge. Der må påregnes arbejde hver 2 weekend.Der er mulighed for blandede vagter hvis det ønskes. Vi søger en sød og stabil medarbejder, som ønsker et selvstændigt fagligt ansvar, og som er god til at inddrage borgeren i daglige aktiviteter og beslutninger i hverdagen, gerne med kendskab til personcentreret omsorg.Du vil indgå i et team med tæt samarbejde med øvrige medarbejdere i huset. Vi er et plejecenter med 43 lejligheder, hvoraf de 10 er i et demensafsnit hvor der også er aflastningsboliger. Vi arbejder lige nu med planer om, på sigt, at blive et demensplejehjem.Du kan læse mere om os på vores hjemmeside https://plejecentre.langelandkommune.dk/ Vi tilbyderglade og positive kollegaeret spændende arbejde med mange udfordringergode muligheder for faglig og personlig udviklinget job hvor vi viser stor fleksibilitetløn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst Vi forventer du: er stabil/ansvarlig i dit arbejdeer god til at planlægge og koordinere det faglige arbejdekan arbejde selvstændig og tværfagliger en god samarbejdspartnerer fortrolig med elektronisk dokumentation, KMD Nexus og Fællessprog IIIhar gennemført ABC demenskurset (eller vil gøre det snarest efter tiltrædelse)har kendskab til triageringer positiv/fleksibelhar humoristisk sans Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til plejecenterleder Pia Clausen påtlf. 6351 6590. Ansøgningsfrist:Send ansøgning via nedenstående link vedlagt CV og andre relevante dokumenter senest den 3. oktober 2021.
Langeland Kommune
Indrykket 17. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk