Grundlovsceremoni markerer nye danske statsborgere i Langeland Kommune

Foto: Langeland Kommune.
dato

Grundlovsceremoni for nye danske statsborgere i Langeland Kommune

For at opnå dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni. Formålet med ceremonien er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

Folketinget vedtager to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Siden 2019 er deltagelse i grundlovsceremonien blevet obligatorisk for ansøgere som en del af denne proces.

Grundlovsceremonien i Langeland Kommune afholdes tirsdag den 20. august 2024 kl. 15.00. Lokationen er Rådhuset, Rådhussalen, 2. sal, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Deltagelse kræver tilmelding senest torsdag den 1. august 2024.

Tilmelding til ceremonien sker via e-Boks eller borger.dk. Ved tilmelding skal du vælge Langeland Kommune og Administrativ Stab/Direktionssekretariatet som kategori. Emnefeltet skal angive "Tilmelding til Grundlovsceremoni". Du skal opgive dit fulde navn, cpr-nr., adresse og antal gæster i beskeden.

En tro- og loveerklæring skal indsendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet for at kunne deltage i ceremonien. Erklæringen skal modtages senest 10 hverdage før deltagelse. Yderligere information kan findes på ministeriets hjemmeside.

Der skal medbringes gyldig legitimation med foto til ceremonien. Acceptable former for legitimation inkluderer opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark. Desuden accepteres pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz samt pas fra andre lande med isat opholdssticker.

For eventuelle spørgsmål kan direktionssekretær Helle Bendorf kontaktes på tlf. nr. 63516209 eller via e-mail på hbe@langelandkommune.dk.

https://langelandkommune.dk/kommunen/nyhedsarkiv/afholdelse-af-grundlovsceremoni-i-langeland-kommune-6

Kilde: Langeland Kommune