Langeland Kommune indfører midlertidige parkeringsmuligheder og trafikomlægninger grundet kloakarbejde

Foto: Langeland Kommune.
dato

Parkeringsmuligheder og trafikomlægninger i Langeland Kommune grundet omfattende kloak- og gravearbejde

I forbindelse med det igangværende kloak- og gravearbejde i Langeland Kommune er det væsentligt for borgere og besøgende at være opmærksomme på ændringer i parkeringsmulighederne samt nødvendige trafikomlægninger. Kommunen informerer hermed om, hvor parkering er mulig i denne periode.

For dem, der søger parkeringsmuligheder, tilbydes flere steder i nærområdet. Disse omfatter: ved krydset Platanvej/Havnegade, på Rudkøbing Mole, ved den gamle stationsbygning samt ved Møllebakken. Disse tiltag er iværksat for at imødekomme behovet for parkering under de nuværende arbejdsbetingelser.

Entreprenørerne står over for betydelige udfordringer i denne periode, primært på grund af de store nedbørsmængder. Dette har især kompliceret arbejdet med at udskifte regnvandsledningerne langs Havnegade og Vinkældergade, hvor en ihærdig indsats er nødvendig for at nå i mål med arbejdet.

I uge 17 vil eksisterende gravearbejde fortsætte sideløbende med nye kloakarbejder i Brogade. Det er derfor nødvendigt at omdirigere trafikken via alternative ruter, herunder Strandgade, Nørregade og Grønnegade for at minimere generne for beboere og besøgende.

Langeland Kommune henstiller til, at alle benytter sig af de offentligt tilgængelige og gratis parkeringspladser, som findes i byen under arbejdsperioden. Dette er et led i bestræbelserne på at opretholde en så normal dagligdag som muligt, til trods for de udfordringer arbejdet medfører.

https://langelandkommune.dk/kommunen/nyhedsarkiv/spaerring-af-brogade-her-kan-du-parkere

Kilde: Langeland Kommune