Langeland Kommune ophæver kogeanbefaling for Tullebølle Vandværk efter nye tests

Foto: Langeland Kommune.
dato

Langeland Kommune ophæver kogeanbefalingen for forbrugere hos Tullebølle Vandværk

Langeland Kommune har meddelt, at den kogeanbefaling, som blev givet d. 24. juni 2024 for forbrugere hos Tullebølle Vandværk, nu er blevet ophævet. Dette sker på baggrund af nye analyseresultater.

De seneste analyseresultater har vist, at drikkevandet nu overholder de gældende grænsekriterier, hvilket betyder, at det er sikkert at drikke direkte fra hanen uden yderligere beskyttelsesforanstaltninger.

Den 8. juli 2024 meddelte Styrelsen for Patientsikkerhed, at kogeanbefalingen kunne ophæves igen. Dette er en god nyhed for forbrugerne, som nu kan vende tilbage til deres normale rutiner uden bekymring for vandkvaliteten.

Kommune og vandværk vil fortsat overvåge vandkvaliteten nøje for at sikre, at der ikke opstår lignende problemer i fremtiden. Forbrugere opfordres til at rapportere eventuelle afvigelser i vandkvaliteten til Tullebølle Vandværk omgående.

For yderligere information om vandkvaliteten og eventuelle fremtidige opdateringer, henvises forbrugerne til Langeland Kommunes og Tullebølle Vandværks officielle hjemmesider.

https://langelandkommune.dk/kommunen/nyhedsarkiv/kogeanbefaling-ophaevet-tulleboelle-vandvaerk

Kilde: Langeland Kommune