Energistyrelsen inviterer husejere til at ansøge om tilskud til energiforbedringer

Foto: Langeland Kommune.
dato

Mulighed for energiforbedringer: Energirenoveringspuljen åbner for ansøgninger

Interesserede husejere kan snart ansøge om tilskud til energiforbedringer i deres hjem, da Energistyrelsen åbner for ansøgninger til Energirenoveringspuljen onsdag den 10. april kl. 10.00. Dette initiativ har til formål at støtte husejere i at foretage energiforbedringer, som i sidste ende kan bidrage til både økonomiske besparelser og et bedre miljø.

Energirenoveringspuljen er specifikt rettet mod foranstaltninger, der forbedrer energieffektiviteten i private hjem. Tilskuddet dækker en række forskellige forbedringer, herunder isolation af tag og vægge, udskiftning af vinduer, etablering af ventilationsanlæg eller vandbåret rumvarme samt energimærkning.

For at være berettiget til tilskud fra puljen, skal husejeren opfylde visse kriterier. Det kræves, at huset tjener som helårsbolig, er ejet af ansøgeren, og har et gyldigt energimærke i kategorien E, F eller G, der ikke er ændret siden udstedelsen. Derudover må energiforbedringerne ikke være påbegyndt eller gennemført ved ansøgningstidspunktet, og ansøgeren må ikke tidligere have modtaget tilskud til det samme projekt. Endvidere skal al udført arbejde foretages af virksomheder med et gyldigt CVR-nummer.

For dem, der overvejer at søge tilskud, anbefales det at forberede ansøgningen ved at besøge sparenergi.dk. Her kan man finde detaljerede oplysninger om, hvilke forbedringer der er berettigede til tilskud, samt vejledning i hele ansøgningsprocessen.

Ved at udnytte mulighederne i Energirenoveringspuljen, kan husejere ikke blot forbedre deres boligers energieffektivitet, men også bidrage til de større samfundsmæssige mål om energibesparelse og bæredygtighed.

https://langelandkommune.dk/kommunen/nyhedsarkiv/soeg-tilskud-fra-energirenoveringspuljen

Kilde: Langeland Kommune